Street Blog - Refleksje, oceny, wrażenia „Sztuka komunikacji” - 23.10.2017r.

Jak zwykle najbardziej podobał mi się wieczór. Uwielbiam gry i zabawy

zespołowe.(N.T.)

Akcje artystyczne w przestrzeniach lwowskich dzielnic Kleparów i Łyczaków będą miały charakter Streetartowych zdarzeń. Motywem przewodnim poszukiwań, rozważań i realizacji będzie szeroko pojęta komunikacja… (W. R.)

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”