Street Blog - Refleksje, oceny, wrażenia „Sztuka komunikacji” - 27.10.2017r.

Wspólne stworzenie przestrzennej formy – tkaniny usytuowanej przy ulicy Kleparowskiej. Tu celem było poszukiwanie symbolicznej zbieżności miedzy pracą plastyczną, a siecią wzajemnych relacji, komunikacji i powiązań. Uczestnicy w naturalny sposób odczytywali metaforę swojej pracy do wszechobecnych mediów społecznościowych. (W.R.)

Zajęcia na ulicy byłyby fajniejsze gdyby nie padał deszcz. (Natalia)

Dobrze pracowało mi się w grupie.

Nie podobała mi się pogoda.

Podobał mi się Street art. W deszczu. (M. Z.)

Fajny i ciekawy był Street art. W deszczu.

Игра на улице была замечательна. (Настя)

Podobały mi się zajęcia z psychologiem.

Bardzo spodobało mi się jak pisaliśmy o sobie trzy ważne rzeczy.

 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”