"Świat fraktali"

Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo – Ekologiczne „Mężenin” realizuje z uczniami Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie projekt pod  tytułem "Świat fraktali" w ramach dotacji Fundacji mBanku.

W ramach tego działania odbędą się warsztaty programowania, zajęcia artystyczne, konkurs fotograficzny, piknik z fraktalami.

Główne cele projektu to:

  • Poprawa myślenia matematycznego dzieci kl. IV – VIII;
  • Rozwinięcie wiedzy o obecności matematyki w codziennym życiu;
  • Wzbogacenie metod pracy szkoły.

 

Projekt koordynuje p. Jolanta Ostaszewska.