Własne Widoki

Widoki własne, malownicze, rozległe są, w sensie dosłownym i metaforycznym, obecne od 2005 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Platerowie. Wtedy pierwszy raz zaprosiliśmy na wakacje artystów – malarzy, którzy ulęgając urodzie Podlasia, wykonali prace stające się zaczynem Galerii Sztuki Współczesnej. 

O tamtego lata, co roku, odwiedzają nas twórcy z różnych krajów i kontynentów: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, systematycznie rozbudowując zbiory, które eksponujemy w budynku i otoczeniu szkoły, przedszkola i urzędu gminy.

Artyści – darczyńcy otoczyli nas malowniczymi  panoramami i efektowną scenerią. Otworzyli nęcące, szerokie perspektywy nowocześnie rozumianej edukacji. Niektórzy z nich stale współpracując z naszym środowiskiem, prowadząc warsztaty, włączając się z rozmaite działania, prowokują do przekraczania nowych horyzontów.

Pokazujemy część kolekcji obrazów poplenerowych w galerii Domu Kultury w Siemiatyczach.

Są tu obrazy Janusza Lewandowskiego, Marka Hołdy, Mikołaja Maleszy, Ilony Gąsowskiej, Kazimierza Furgi, Babity Das, Thinku Dasa, Siraja Saxeny.

Poniżej fotograficzne wspomnienie z autorami naszych widoków. 

Maria Daszko

Fot. Daniel Ludwiczuk