Wysypisko sztuki

Tej jesieni współdziałamy ze szkołą w Platerowie w projekcie artystycznym dotowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a obsługiwanym przez Urząd Gminy w Platerowie w osobie p.Kasi Kowalczuk.

Projekt polega na zorganizowaniu cyklu warsztatów fusingu, ceramicznych, batiku, witrażowych, filcowania, szycia dla młodzieży i dorosłych.

Uczestnicy zajęć zdobędą nowe umiejętności, ale mogą też spełnić się artystycznie i twórczo. Tegoroczny cykl realizuje ideę „Sztuki ekologicznej”. Pracujemy z materiałami odpadowymi i naturalnymi, propagujemy recykling i ograniczanie śmieci.

Zajęcia tego typu będą stałą ofertą szkoły w ramach zajęć świetlicy i pozalekcyjnych.

 Maria Daszko